World of Warcraft

World of Warcraft, eller WoW som det ofta förkortas, är ett av de mest kända och mest populära datorspelen som tillhör genren MMORPG (strategispel som spelas på nätet, med ständigt pågående världar som spelarna kan hoppa in i). Spelet släpptes 2004, men det har några föregångare under namnet Warcraft. World of Warcrafts handling tar vid fyra år efter det som hände i slutet av Warcraft 3. För att spela WoW krävs det att man betalar en månadsavgift varje månad som man vill spela, utöver kostnaden för att köpa själva spelet. I slutet av 2008 hade spelet 11,5 miljoner betalande abonnenter, vilket gör spelet till det mest abonnerade i världen. Till spelet har det också släppts ett antal expansionspaket.

World of Warcrafts handling utspelar sig i två fiktiva världar: Azeroth och Outland. Världarna ligger i Warcraft-universumet. Spelarnas avatarer (spelfigurer) tillhör endera av två sidor i en konflikt mellan The Alliance och The Horde. Varje sida inkluderar fem spelbara raser som var och en har sin egen historia och bakgrund. Det finns också tio klasser som är tillgängliga på båda sidor. Exempel på klasser är krigare, häxmästare, shamaner, lönnmördare, jägare, magiker eller präster. Varje karaktär har ett antal färdigheter från början av spelet och under spelets gång samlar man på sig fler färdigheter. Man kan också samla på sig utrustning och man kan köpa och sälja utrustning i spelet. Spelet går ut på att man ska utföra ett eller flera uppdrag. Oftast ingår man i en grupp av flera spelare där alla får samma uppdrag och man kan hjälpa varandra att klara det. Under spelets gång hamnar man dock i strider och andra situationer som måste lösas för att komma vidare.  En spelares möjlighet att besegra fiender och överleva attacker beror dels på avatarens nivå och talanger, dels på avatarens utrustning och dels på spelarens färdigheter.