IP-blockering av casinon

Tidigare hart vi skrivit om hur spelreklam blivit ett omdebatterat ämne i Sverige, och nu har en ny debatt blossat upp – nämligen regeringens förslag om IP-blockering av vissa spelsajter online.

shoppa onlineDen svenska spelmarknaden har i lång tid varit i gungning då landet är på god väg att slopa spelmonopolet till förmån för spellicenser och på så vis släppa in andra aktörer på marknaden. Ett förslag som nu kommit upp från regeringens utredare i frågan har dock skapa stor debatt. Man föreslår nämligen en form av tvingande IP-filtrering för internetleverantörerna som ett sätt att hindra spelbolag som inte lyckas uppfylla kraven som kommer finnas för att erhålla spellicens. Detta är något som fått internetleverantören Bahnhofs VD Jon Karlung att reagera starkt, och till Dagens Nyheter säger han att en IP-blockering är farligt nära en inskränkning på vårt demokratiska samhälle. Liknande blockeringar finns till exempel i icke-demokratier såsom Kina, Burma och Turkiet där makthavarna har möjlighet att stoppa besökare från sajter online som de anser strider mot landets värderingar – i Kina kommer internet användarna till exempel inte åt Google ens en gång.

Orolig för den fria informationen

Vad som oroar Karlung främst är alltså att en strypning av det fria informationsutbytet som internet utgör är att fler områden än bara spelmarknaden kommer drabbas. Han uttrycker till exempel att han anser att regeringens tanke om att detta om IP-filter skulle vara en lösning är fel väg att gå då detta kon komma att härleda en rad andra önskemål om att filtrera bort andra så kallade ”oönskade” företeelser från medborgarna genom, rent krasst uttryckt, censur. Dock hoppas Bahnhof nu att man drar upp diskussionen till ytan och på så vis skapar opinion mot förslaget så att regeringen tänker om, men vad utgången blir återstår än att se.

Kort fakta om spelutredningen

  • Utredare – Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt
  • Utredning – öppna upp svenska spelmarknaden och slopa monopolet
  • Utredningens slutdatum – 31 mars 2017